Thursday, November 12, 2015

ПРЕЗЕНТИРАНИ НОВИ СИМУЛАТОРИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ФУПОЛ


Во просториите на Градот Скопје вчера /11.11.2015, среда/ се одржа презентација на симулатори, нови алатки кои произлегуваат од истражувачкиот проект „Интелигентни алатки за креирање политики“ (FUPOL - FUture POLicy Modeling).

Презентацијата на новите симулатори на претставниците на градската администрација ја извршија експерти од компанијата „Иновејшн” кој се официјални партнери за реализација и имплементација на проектот, предводени од проф. д-р Марјан Гушев.

На администрацијата и беа презентирани две интернет симулации изработени во рамки на проектот ФУПОЛ:

- Симулатор на рекреативните активности на Водно (http://prod.fupol.lv:8080/skopje).
Со овој симулатор граѓаните можат да го прегледуваат статусот на тековно зафатени ресурси на Водно врз основа на состојбите на терен (месец, вид на време...) според однапред утврдени податоци и конфигурација. Покрај ова, граѓаните ќе можат да креираат нивни конфигурации, поточно сами да менуваат податоците и врз нивна основа да креираат симулации. Покрај креирањето на нови симулации, граѓаните ќе можат да поставуваат прашања и даваат сугестии до градската администрација.

- Симулатор за користењето на велосипеди (http://dev.fupol.lv:8080/skopjebicycle).
Со овој симулатор граѓаните ќе можат да ја креираат симулации на кои ќе се прикажува искористеноста на постојаните велосипедски патеки во Скопје, како и да прикаже промена на корисниците на велосипедот како превозно и рекреативно средство преку промена на условите на терен (промена на квалитетот на одредени велосипедски патеки, изградба на нови велосипедски патеки, поставување нови локации за поставување станици за изнајмување на велосипеди и сл.). Исто како и кај претходниот симулатор, и тука граѓаните ќе можат да прават симулации со измена на однапред дадените податоците, да поставуваат прашања и даваат сугестии до градската администрација околу прашањето со велосипедизмот и вело инфраструктурата во Скопје.

Истражувачкиот проект „Интелигентни алатки за креирање политики“ (FUPOL - FUture POLicy Modeling) е финансиран од Европската унија во рамките на FP7 програмата и истиот има за цел да овозможи целосно нов пристап во водење на традиционалните политики.

Целта на проектот „Интелигентни алатки за креирање политики“ е преку иновативни методи, користејќи ги социјалните интернет мрежи, напредно моделирање и анкетни листови, да се придонесе во подобрување на начинот на кој политичарите и администрацијата комуницираат со граѓаните. Со користењето на овие алатки жителите на Скопје ќе можат директно да учествуваат во процесот на креирањето на политиките на Градот, каде што ќе можат да ги искажат своите мислења и ставови на предложените теми и проекти. Резултатот од проектот е развивање алатки базирани на информатички технологии, односно софтвер кој ќе овозможи нов начин на комуникација меѓу политичарите, граѓаните и бизнис секторот. Софтверот, кој е изработен, овозможува автоматско собирање, анализирање и толкување на изнесени мислења на граѓаните, а исто така, овозможува и симулација на ефектите од донесување политики и закони и можност да им асистира на властите во целиот процес на донесување одлуки.

Tuesday, January 27, 2015

ОТВОРЕНА ДЕБАТА НА ТЕМА „ ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ ВО СКОПЈЕ“Како дел од проектот „Интелигентни алатки за креирање политики“ - ФУПОЛ, отворена е дебата на тема „Хортикултурно уредување во Скопје“. 

Сите заинтересирани можат да оставаат коментари за тоа каква е состојбата со цвеќето и хортикултурното уредување во Скопје на местата коишто се одржуваат од страна на Градот Скопје и ЈП "Паркови и зеленило" (средишно и странично зеленило по главните булевари, поголемите градски паркови и јавните зелени површини коишто се одржуваат од страна на Градот Скопје и ЈП "Паркови и зеленило"), дали се задоволни од нивната сегашна состојба, дали им се допаѓа цветното уредување на овие површини, како и да дадат нивни предлози и идеи на овие теми. 

Сите заинтересирани можат да учествуваат преку оставање коментари на интерактивната мапа на следната интернет врска.

Граѓаните можат да учествуваат и преку пополнувањето на прашалникот којшто е достапен на следната интернет врска

Дополнително, сите коментари можат да бидат дадени на сите официјални профили на Град Скопје на социјалните мрежи фејсбук ,твитер, како и на официјалниот блог профил напроектот ФУПОЛ во Скопје, како и по пат на електронска пошта на skopjefupol@gmail.com. 

Сите предлози, идеи, коментари и критики значително ќе ја подобрат нашата работа во оваа област и затоа ги охрабруваме граѓаните што повеќе да се вклучат во оваа кампања.

Проектот „Интелигентни алатки за креирање на политики“ е финансиран од Европската Унија, во рамките на ФП7 Програмата и има за цел да овозможи целосно нов пристап кон водење на традиционалните политики. Преку иновативни методи користејќи ги социјалните мрежи и анкетни листови проектот FUPOL ќе придонесе за подобрување на начинот на кој политичарите и администрацијата комуницираат со граѓаните. 

Резултатот од проектот е развивање алатки базирани на информатички технологии, односно софтвер кој ќе овозможи нов начин на комуникација меѓу политичарите, граѓаните и бизнис секторот. Софтверот кој е изработен овозможува автоматско собирање, анализирање и толкување на изнесени мислења на граѓаните, а исто така, овозможува и симулација на ефектите од донесување политики и закони и можност да им асистира на властите во целиот процес на донесување одлуки.

Сите добиени коментари, мислења и ставови ќе бидат систематизирани и обработени со специјалниот софтвер и истите ќе бидат вклучени во процесот на креирањето политики на Градот Скопје.

Wednesday, October 29, 2014

ГРАДОТ СКОПЈЕ УЧЕСТВУВАШЕ ВО КОНФЕРЕНЦИЈАТА „ЕВРОПСКИ ДЕН НА ПРЕТПРИЕМАЧОТ“

Денеска /29.10.2014 година, среда/ во хотелот „Александар Палас" се одржува конференцијата „Европски ден на претприемачот и СЕЕИТА и МАСИТ Отворени денови“. Оваа конференција е организирана од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, во соработка со Европската бизнис асоцијација (ЕБА) и истата се одвива под слоганот „ Размисли, испланирај и направи„ (Think IT, Plan IT, Do IT)”  и „Иновација и идни ИТ трендови“ (Innovation and Future IT trends).

На оваа конференција беа претставени најиновативните решенија од областа на ИКТ, како и трендовите кои се очекуваат да бидат актуелни во следниов период од голем број  компании, универзитети и државни институции.

На конференцијата учествуваат претставници од голем број институции од Република Македонија, претставници од Град Скопје, делегација на Европска Унија, членки на МАСИТ, членки на ЕБА, ИТ асоцијации и претставници од комори од регионов, претставници од МСП секторот, сопственици на компании, претставници од Академијата и други.

На конференцијата ќе се презентираат голем број иновативни концепти и трендови од ИТК индустријата, со специјален акцент на обработка на податоци во облак (cloud computing), 4Г технологијата, мобилна технологија, креативни индустрии, социјални иновации и стандарди на квалитет во информатичката технологија. 

Пред присутните своја презентација имаше и Градот Скопје, во рамки на презентациите и дебатата на тема „Примената на ИТ иновации во јавниот сектор за подобрување на услугите за мали и средни претпријатија" организирана од  фондацијата „Конрад Аденауер". На оваа дебара свои презентазии имаа Градот Скопје, директорот на Управата на јавни приходи, Горан Трајковски, Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, Славче Трпески, како и раководителот на Секторот за информатика во Агенцијата за вработување на Република Македонија, Силвана Трајковска. 

Градот Скопје на конференцијата се претстави со презентација на тема „Интелигентни алатки за креирање политики, применуван модел од Град Скопје" и истата ја презентираше раководителот на Секторот за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации на Град Скопје, Ловрен Маркиќ.

- Целта на проектот „Интелегентни алатки за креирање политики“ (FUPOL) е креирање на алатки кои ќе овозможат целосно нов пристап кон водење на традиционалните политики. Преку иновативни методи, користејќи ги социјалните мрежи и другите алатки базирани на информатички технологии, проектот FUPOL ќе овозможи нов начин на комуникација помеѓу политичарите, граѓаните и бизнис секторот. Софтверот кој е изработен овозможува автоматско собирање, анализирање и толкување на изнесени мислења на граѓаните, а исто така, овозможува и симулација на ефектите од донесување на политики и закони и можност да им асистира на властите во целиот процес на донесување одлуки. Со овие алатки жителите на Град Скопје ќе можат директно да учествуваат во процесот на креирањето на политиките на градот, каде што преку социјалните интернет мрежи ќе можат да ги искажат своите мислења и ставови на предложените теми и проекти - кажа Маркиќ.

Конференцијата „Европски ден на претприемачот и СЕЕИТА и МАСИТ Отворени денови“ е организирана со поддршка на Град Скопје.

Thursday, July 10, 2014

ОТВОРЕНА ДЕБАТА НА ТЕМА „КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДОТ КАКО РЕКРЕАТИВНО И ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО СКОПЈЕ“

Како дел од проектот „Интелигентни алатки за креирање политики“ - ФУПОЛ, отворена е дебата на тема „Користење на велосипедот како рекреативно и превозно средство во Скопје“. 

Сите заинтересирани можат да оставаат коментари за тоа каква е состојбата со велосипедските патеки на булеварите и на магистралните улици кои се во надлежност на Градот Скопје, дали се задоволни од нивната сегашна состојба, дали на некои од овие патеки има одредени препреки (паркирани автомобили, лошо поставени билборди и инсталации...), како и да дадат идеи и предлози на оваа тема. 

Дополнително, граѓаните можат да се оставаат коментари и мислења и за процесот на изнајмување на велосипеди кој е организиран од страна на Град Скопје (јавно претпријатие "Градски паркинг" - Скопје), дали истиот ги исполнува очекувањата и дава позитивни резултати, дали има доволен број на пунктови за изнајмување на велосипеди, каде треба да се отворат дополнителни пунктови и слично.

Сите заинтересирани можат да учествуваат преку оставање коментари на интерактивната мапа на следната интернет врска .

Граѓаните можат да учествуваат и преку пополнувањето на прашалникот којшто е достапен на следната интернет врска

Дополнително, сите коментари можат да бидат дадени на сите официјални профили на Град Скопје на социјалните мрежи фејсбук facebook , twitter, како и на официјалниот блог профил на проектот ФУПОЛ во Скопје .

Проектот „Интелигентни алатки за креирање на политики“ е финансиран од Европската Унија, во рамките на ФП7 Програмата и има за цел да овозможи целосно нов пристап кон водење на традиционалните политики. Преку иновативни методи користејќи ги социјалните мрежи и анкетни листови проектот FUPOL ќе придонесе за подобрување на начинот на кој политичарите и администрацијата комуницираат со граѓаните. 

Резултатот од проектот е развивање алатки базирани на информатички технологии, односно софтвер кој ќе овозможи нов начин на комуникација меѓу политичарите, граѓаните и бизнис секторот. Софтверот кој е изработен овозможува автоматско собирање, анализирање и толкување на изнесени мислења на граѓаните, а исто така, овозможува и симулација на ефектите од донесување политики и закони и можност да им асистира на властите во целиот процес на донесување одлуки.

Сите добиени коментари, мислења и ставови ќе бидат систематизирани и обработени со специјалниот софтвер и истите ќе бидат вклучени во процесот на креирањето политики на Градот Скопје.

Thursday, January 9, 2014

ДЕБАТА НА ТЕМА "РЕКРЕИРАЊЕ НА ПЛАНИНАТА ВОДНО"Почитувани,

Како дел од прокетот FUPOL отворена е дебата на тема "РЕКРЕИРАЊЕ НА ПЛАНИНАТА ВОДНО "

На профилите на Градот Скопје на социјалните интернет мрежи може да коментирате за тоа дали ја посетувате планината, што Ви се допаѓа, што не Ви се доаѓа, што според Вас недостига (некои специфични содржини, некој вид на реквизити, урбана опрема) и слично.

Дополнително, можете да учествувате и преку давање одговори на кратката анкета на следната интернет врска.

Исто така, може да пишувате коментари и на интерактивната мапа на следната интернет врска со регистрација од Вашиот фејбук и твитер профили (се наоѓаат на горната десна страна на интерактивната мапа).

Во проектот можете да учествувате и преку втората анкета, околу Вашите навики за користењето на планината Водно, која е достапна на следната интернет врска.

Дополнително, сите коментари можат да бидат дадени на сите официјални профили на Град Скопје на социјалните мрежи фејсбук (www.facebook.com/pages/Град-Скопје-Официјален-профил/201845923194961),твитер (https://twitter.com/gradskopje1), како и на официјалниот блог профил на проектот ФУПОЛ во Скопје (http://fupolskopje.blogspot.com), како и по пат на електронска пошта на skopjefupol@gmail.com.

Ви благодариме на Вашето учество и придонес

Со почит,

Град Скопје

Friday, October 25, 2013

Во рамките на проектот ФУПОЛ - ОТВОРЕНА ДЕБАТА НА ТЕМА „УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ БУЛЕВАРИ ВО СКОПЈЕ“

Како дел од проектот „Интелигентни алатки за креирање политики“ - ФУПОЛ, отворена е дебата на тема „Улично осветлување на главните булевари во Скопје". 

Станува збор за состојбата со уличното осветлувањето на булеварите и магистралните улици кои се во надлежност на Градот Скопје.

Сите заинтересирани може да оставаат коментари за тоа каква е е состојбата со јавното осветлување на булеварите и на магистралните улици кои се во надлежност на Градот Скопје, дали се задоволни од нивната осветленост, дали на некои локации имаат забележано дефекти и недостатоци, како и да дадат идеи и предлози на оваа тема. 

Сите заинтересирани можат да учествуваат преку оставање коментари на интерактивната мапа на следната интернет врска, како и преку пополнување на крактиот анкетен лист на следната интернет врска.

Дополнително, сите коментари можат да бидат дадени на сите официјални профили на Град Скопје на социјалните мрежи фејсбук (www.facebook.com/pages/Град-Скопје-Официјален-профил/201845923194961),твитер (https://twitter.com/gradskopje1), како и на официјалниот блог профил на проектот ФУПОЛ во Скопје (http://fupolskopje.blogspot.com).

Проектот „Интелигентни алатки за креирање на политики“ е финансиран од Европската Унија, во рамките на ФП7 Програмата и има за цел да овозможи целосно нов пристап кон водење на традиционалните политики. Преку иновативни методи користејќи ги социјалните мрежи и анкетни листови проектот FUPOL ќе придонесе за подобрување на начинот на кој политичарите и администрацијата комуницираат со граѓаните. 

Резултатот од проектот е развивање алатки базирани на информатички технологии, односно софтвер кој ќе овозможи нов начин на комуникација меѓу политичарите, граѓаните и бизнис секторот. Софтверот кој е изработен овозможува автоматско собирање, анализирање и толкување на изнесени мислења на граѓаните, а исто така, овозможува и симулација на ефектите од донесување политики и закони и можност да им асистира на властите во целиот процес на донесување одлуки.

Сите добиени коментари, мислења и ставови ќе бидат систематизирани и обработени со специјалниот софтвер и истите ќе бидат вклучени во процесот на креирањето политики на Градот Скопје.

Tuesday, October 22, 2013

ДЕБАТА НА ТЕМА "УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ БУЛЕВАРИ ВО СКОПЈЕ"Почитувани,

Како дел од прокетот FUPOL отворена е дебата на тема "Улично осветлување на главните булевари во Скопје". Станува збор за состојбата со уличното осветлувањето на булеварите и магистралните улици кои се во надлежност на Градот Скопје.

На профилите на Градот Скопје на социјалните интернет мрежи може да коментирате за тоа каква е е состојбата со јавното осветлување на булеварите и магистралните улици кои се во надлежност на Градот Скопје, дали сте задоволни од нивната осветленост, дали на некои локации сте забележале редовни дефекти и недостатоци, како и да дадете Ваши идеи и предлози на оваа тема. 

Дополнително, можете да учествувате и преку давање одговори на кратката анкета на следната интернет врска.
 
Исто така, може да пишувате коментари и на интерактивната мапа на следната интернет врска со регистрација од Вашиот фејбук и твитер профили (се наоѓаат на горната десна страна на интерактивната мапа).


Во прилог интернет врска до сите улици и булевари кои се во надлежност на Градот Скопје (http://www.uip.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=103:magistralni-ulici&catid=43&Itemid=170). 

Ви благодариме на Вашето учество и придонес

Со почит,

Град Скопје